منو
سازمان تبليغات اسلامي با توجه به رويكرد خود مبني بر استفاده از فناوري روز در ترويج و گسترش فرهنگ اسلامي و در امتثال سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبری، توجه ويژه اي به بهره گيري از فناوري اطلاعات در اجراي ماموريتهاي خود نموده و در اين رويكرد، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی ماه مگ را در سال 1397 تأسیس نمود. این مؤسسه برای دستیابی به اهداف خود، در ابتدای فعالیت، محور اصلی محتــــوا، کــــاربر و زیـــرسـاخت را برای فعالیت خود تعریف نمود، که در هر یک از این حوزه ها به توفیقات ارزشمندی دست یافته است. بعد از موفقیت های ماه مگ در سه محور فوق، و شکل یافتن مؤسسه ای منحصر به فرد در حجم و تنوع محتوا، کمیت و مشارکت کاربران و قوت یافتن زیرساخت های فنی در شبکه، نرم افزار و مرکز داده (دیتاسنتر) ، که این مؤسسه محور دیگری را با عنوان مدیــــریت برای ایجاد کارهای جمعی، توسعه مشارکت های بین سازمانی و تشکیل کنسرسیوم های مختلف تعریف کرده است.معرفی حاضر، به شرح اجمالی فعالیت های ماه مگ در چهار محور یاد شده، می پردازد.